Algemene voorwaarden

Per 01-01-2023

Personal training, yoga & pilates

1. Eigen risico en aansprakelijkheid

 1. Bij het aangaan van een lidmaatschap of de aankoop van een proefles, proefkaart of cadeaukaart, verklaart de deelnemer zich akkoord met de privacyverklaring en de algemene voorwaarden van de studio, in te zien via de websites www.personaltrainerleiderdorp.nl en www.yogaleiderdorp.nl.
 2. De deelnemer aan een les of personal training oefent op eigen risico. De trainer begeleidt de deelnemer naar zijn/haar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. De docent(e) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. De deelnemer is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de oefeningen binnen het kader van de lessen. De studio is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen en kan niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. De studio is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.

2. Huisregels

 1. Het dragen van buitenschoeisel in de trainingszaal is niet toegestaan.
 2. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van betrokkenen foto’s of video’s te maken tijdens de trainingen.
 3. In de trainingszaal is het niet toegestaan om te eten. Drinken mag worden meegenomen in een afsluitbare fles of bidon.
 4. In de studio benaderen we iedereen respectvol, ongeacht onder andere sekse, religie of afkomst. Mochten er uitlatingen gedaan worden die niet bij deze benadering passen, behouden we ons het recht voor om het lidmaatschap per direct te beëindigen.

Yoga & pilates

3. Lidmaatschap en betaling

 1. De betaling van het maandelijkse lidmaatschap en de losse lessen vindt plaats door middel van automatische incasso. De deelnemer ondertekent hiertoe het formulier, wat na inschrijving aangereikt wordt door de Studio.
 2. Als de deelnemer dat wenst kan in overleg gekozen worden voor betaling van het lidmaatschap via bankoverschrijving, op basis van maandelijkse facturering. Voor betaling per maandelijkse factuur worden administratiekosten in rekening gebracht, € 4,50 per factuur.
 3. Het maandlidmaatschap geeft het recht om, binnen de betreffende kalendermaand, het aantal les(sen) te volgen waarvoor de deelnemer het abonnement heeft afgesloten.
 4. Het maandelijkse lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met telkens 1 maand.
  Opzegging van het maandelijkse lidmaatschap dient persoonlijk of via mail te gebeuren, uiterlijk vóór de 1e van de volgende kalendermaand.
 5. Tijdelijk stopzetten van het abonnement is mogelijk voor een termijn van maximaal 3 maanden. Bij heractivering zullen de administratiekosten, te weten € 15,00, niet worden gerekend. Bij heractivering van het lidmaatschap na een tijdelijke stop, kan een plaats in de (vaste) les niet worden gegarandeerd.
 6. De studio kan jaarlijks de tarieven verhogen met het prijsindexcijfer. De tariefsverhoging zal tijdig gecommuniceerd worden naar de leden.

4. Inschrijving en afwezigheid

 1. De deelnemer ontvangt na inschrijving voor het maandlidmaatschap, of na aanmelding voor de losse lessen, een activatielink voor het persoonlijke portaal.
 2. Iedere deelnemer met een maandelijks doorlopend lidmaatschap kan zichzelf in- en uitboeken voor de lessen via het persoonlijke portaal.
 3. De deelnemers die losse lessen volgen kunnen deze aanschaffen via de webshop. Losse lessen zijn 1 week geldig en in te boeken vanaf 1 week voor aanvang van de betreffende les. Hierbij geldt vol is helaas vol.
 4. Bij het maandlidmaatschap is de deelnemer verzekerd van een plaats in zijn/haar vaste les. Deze lessen worden per half jaar ingeboekt door Lieke. Bij afwezigheid dient de deelnemer zichzelf tijdig uit te boeken. (zie 3.6)
 5. In geval van afwezigheid dient de deelnemer zichzelf uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les uit het rooster te halen. Bij het doorlopende abonnement kan de gemiste les binnen dezelfde kalendermaand worden ingehaald op een ander tijdstip. Hiervoor dient de deelnemer zichzelf in te schrijven via het portaal. 
 6. Bij afwezigheid zonder melding of uitschrijving binnen 24 uur voor aanvang van de les, wordt de les gerekend als gevolgde les. 
 7. Als er geen deelnemers ingeschreven staan tenminste 24 uur voor aanvang van de les, kan deze les uitvallen. Bij uitval zal de les uit het portaal worden gehaald.
 8. Bij vakantie van de deelnemer kunnen de gemiste lessen in de periode voor en na de vakantie worden ingehaald. Als dit buiten de lidmaatschapsmaand valt, kan in overleg de geldigheid van de credits worden aangepast.

5. Materiaal yoga & pilates lessen

 1. Bij de yoga- en de pilateslessen is de deelnemer i.v.m. hygiëne verplicht om, binnen 2 weken na inschrijving, zijn/haar eigen yogamat aan te schaffen en te gebruiken. Bij het volgen van en proefles, gebruikmaking van het kennismakingsaanbod en de cadeaukaarten kan voor de duur van deze periode gebruik gemaakt worden van de leenmatten.

 6. Feestdagen, vakantiesluiting en annulering van lessen

 1. Op officiële feestdagen en op 3 oktober is de studio gesloten. De officiële feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en 1e en 2e Kerstdag. Deze dagen zullen tijdig worden aangegeven in het portaal en in de maandelijkse nieuwsbrief. Eventuele gemiste lessen kunnen worden ingehaald in dezelfde kalendermaand als waar de feestdag in valt. In de zomer- en kerstvakantie kan er gewerkt worden met een aangepast lesrooster.
 2. Tijdens onvoorziene sluiting van de studio, vanwege ziekte of persoonlijke omstandigheden, zullen de gemiste lessen in mindering worden gebracht op de eerstkomende factuur na de onvoorziene sluiting.

Personal training

  7. Algemeen

  1. De personal trainer begeleidt de deelnemer persoonlijk tijdens de training in de studio aan de Buitenhoflaan 64 te Leiderdorp of op een andere daartoe, in overleg gekozen, geschikte locatie.
  2. De personal trainer is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de deelnemer.
  3. Onder personal training vallen alle individuele, duo en small group trainingen, waaronder ook medisch fitness, personal yoga, personal pilates en dergelijke.

  8. Betaling en credits

  1. Betaling van de factuur voor de personal trainingen geschiedt voorafgaand aan de training door overboeking op rekeningnummer NL82 TRIO 0391 1719 17 o.v.v. het factuurnummer.
  2. De personal training credits hebben een beperkte geldigheid, te weten: 3 maanden bij een 5-rittenkaart en 6 maanden bij een 10-rittenkaart.
  3. De studio kan jaarlijks de tarieven verhogen met het prijsindexcijfer. De tariefsverhoging zal tijdig gecommuniceerd worden naar de leden.

  9. Inschrijving en afwezigheid

  1. De deelnemer ontvangt na betaling van de eerste factuur een activatielink voor het persoonlijke portaal.
  2. In de online agenda staan alle geplande trainingen. Deelnemer kan de afspraken zelf beheren door afspraken tenminste 24 uur voor aanvang van de training te verwijderen. Mocht dit niet lukken kan de deelnemer persoonlijk, via de mail of via de app een afspraak afmelden.
  3. Wanneer de personal training door de afwezigheid van de deelnemer niet kan starten op de afgesproken tijd, zal de gemiste tijd als trainingstijd gerekend worden.
  4. Wanneer de personal training door de afwezigheid van de personal trainer niet op het afgesproken tijdstip kan starten, zal de trainingstijd aanvangen vanaf de aanwezigheid van de personal trainer. Mocht door omstandigheden de afgesproken trainingstijd niet volgemaakt kunnen worden, zal de trainingstijd op een later tijdstip ingehaald kunnen worden.
  5. Bij tijdige afmelding (tenminste 24 uur voor aanvang van de training) kan de afspraak op een later tijdstip worden ingehaald. Bij niet tijdig afmelden wordt de personal training in rekening gebracht.

  © 2009 – 2022 Resultspersonaltraining

  Yoga Leiderdorp